Xuất khẩu rau quả tháng 11/2019 giảm nhẹ

Xuất khẩu rau quả tháng 11/2019 giảm nhẹ