Tỷ giá ngoại tệ ngày 14-7, USD yếu, chưa có tín hiệu tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14-7, USD yếu, chưa có tín hiệu tăng trở lại