Bộ Công Thương: Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp Tết

Bộ Công Thương: Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp Tết