Tỷ giá ngoại tệ ngày 24-9: Tín hiệu lạc quan, USD tiếp tục tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24-9: Tín hiệu lạc quan, USD tiếp tục tăng giá