Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tiếp tục hồi phục

Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tiếp tục hồi phục