Nâng mức cho vay làm việc ở nước ngoài, tạo việc làm và học sinh, sinh viên

11/12/2019 - 07:25

 - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23-9-2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm, theo đó mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định mới: đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động (trước đây trên 50 triệu đồng).

A A

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn cho các hộ vay

Đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 19-11-2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007. Theo đó, đối với các khoản giải ngân từ ngày 1-12-2019 được áp dụng mức vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên (tăng thêm 1 triệu đồng so trước). Đối với các khoản vay đang giải ngân, nếu có nhu cầu vay theo mức mới, được áp dụng mức vay mới.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thông báo đến các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, bắt đầu từ ngày 8-11-2019 đã triển khai cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định mới, đồng thời nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

HẠNH CHÂU