Mạng cáp đặt

Đặt mạng cáp (hoặc hệ thống) được thực hiện theo quy định của kế hoạch phát triển. Sự kiện đang được xem xét bao gồm một số giai đoạn. Nó ban đầu là sự chuẩn bị của các lỗ cần thiết để đặt. Sau đó, tuyến cáp ngầm được xác định. Như một quy luật, mạng lưới thông tin liên lạc phải được ẩn, do đó chuyên thiết bị cho đẻ được gắn dọc theo tuyến đường. Ví dụ, trong quá trình xây dựng nhà mới, việc đặt hệ thống được thực hiện trong quá trình thực hiện hoàn thiện công trình.

giếng điện thoại là cần thiết để cung cấp một hệ thống truyền thông, thực hiện sự cần thiết của công việc sửa chữa và bảo trì mạng. đồ đạc đặc biệt sử dụng có thể chứa một số hệ thống cơ bản, bao gồm các dây cung cấp điện cùng một lúc. Đối với việc tổ chức các hệ thống truyền thông lớn giữa các tòa nhà khác nhau, mạng được lát trong các bản nhạc cáp. Sau khi tiến hành công việc cơ bản, phân phối thiết bị được thiết lập: splitter, hub. Giai đoạn cuối cùng của công việc sẽ kết nối mạng với thiết bị cuối cùng và kiểm tra hệ thống toàn diện.

Tùy thuộc vào sự đa dạng, điện thoại tốt có thể được trang bị nhiều chi tiết khác nhau. Nó nên khác nhau các thông số chất lượng cao, do đó nó được làm từ bê tông cốt thép. Theo quy định, các mạng hoặc mạng liên lạc (điện thoại) bắt đầu bằng việc tạo dự án cài đặt, được phê duyệt với một khách hàng cụ thể. Ở giai đoạn này, tất cả các nhu cầu được thiết lập đều được tính đến, bao gồm vị trí của cấu trúc, sức mạnh của thiết bị, vị trí của các điểm kết nối, kết nối, v.v. Thông thường, công việc được phối hợp với các tổ chức khác nhau.

Sau khi các giếng điện thoại được cài đặt, chất lượng giao tiếp được thực hiện, góp phần xác định các khiếm khuyết có thể có có thể được chú ý trong công việc chính. Lắp đặt mạng được thực hiện thành công nếu các tính năng của lắp đặt thiết bị được đưa vào tính toán. Miếng đệm có thể được xem xét hoàn thành thành công khi tất cả các mục cần thiết với các thiết bị cuối được kết nối và hệ thống đã cài đặt đã đầy. Điều quan trọng là phải xem xét rằng các thủ tục đó được thực hiện để đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài của nhiều loại hình mạng. natashaescort.com/fr/

 

f112ec33fdaba907feed57ce1f961303