Nghệ An: Phát hiện nhiều sai phạm trong XD trường lớp và nhà công vụ

04/10/2012 - 14:53
A A

Qua thanh tra 500 công trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (KCHTL&NCVGV) giai đoạn 2008-2012 với tổng số vốn được thanh tra là 759.268.430.000 đồng, các đoàn thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động xây lắp, sử dụng một số vật tư, nguyên vật liệu không đúng so với hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu; hơn 200 công trình thi công sai thiết kế một số hạng mục; hàng trăm công trình nghiệm thu khống, nghiệm thu sai khối lượng một số hạng mục.

Qua thanh tra 500 công trình kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (KCHTL&NCVGV) giai đoạn 2008-2012 với tổng số vốn được thanh tra là 759.268.430.000 đồng, các đoàn thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động xây lắp, sử dụng một số vật tư, nguyên vật liệu không đúng so với hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu; hơn 200 công trình thi công sai thiết kế một số hạng mục; hàng trăm công trình nghiệm thu khống, nghiệm thu sai khối lượng một số hạng mục. Ngoài ra, chủ đầu tư còn quyết toán chi phí kiểm toán và kiểm định một số công trình, nhưng thực tế không có đối tượng chi trả, dẫn đến sai phạm 632.112.000 đồng.

c
Trường TH Châu Hội 1 (huyện vùng cao Quỳ Châu)

Trong giai đoạn 2008-2012, thực hiện Đề án (KCHTL&NCVGV) Nghệ An đã đầu tư vào 1.041 dự án (công trình) để xây dựng 5.152 phòng học và 1.051 phòng công vụ với tổng số vốn theo kế hoạch là 1.556.688.710.000 đồng. Thực tế tổng mức mức đầu tư đã thực hiện là 1.579.260.570.000 đồng, bằng 101,45% kế hoạch. Số vốn đã phân bố để thực hiện Đề án là 1.262.144.4000.000 đồng; trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 1.062.987.080.000 đồng, vốn ngân sách địa phương 152.569.720.000 đồng, vốn huy động khác 46.587.590.000 đồng. Hiện nay có 4.874 phòng học, 926 phòng công vụ đã hoàn thành; hiện còn 278 phòng học, 19 phòng công vụ đang xây dựng và 106 phòng công vụ chưa triển khai xây dựng.

Thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định số 3317/QĐ-TTCP ngày 23/112/2011 của Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa qus, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện cuộc thanh tra trên diện rộng Đề án KCHTLH&NCVCGV giai đoạn 2008-2012.

Qua thanh tra, có thể nói 4.874 phòng học và 926 phòng công vụ hoàn thành và đưa vào sử dụng với chất lượng tốt, đạt hiệu quả, không có công trình nào phải làm lại, chỉ một vài công trình cần khắc phục sửa chữa nhỏ. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, phục vụ  tốt cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Đề án vẫn còn có nhiều tồn tai, sai phạm. Việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn vốn đầu tư (đặc biệt là nguồn vốn địa phương) còn chậm, chưa sát với nhu cầu đầu tư. Việc phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Đề án (Sở Giáo dục và Đào tạo) với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc phân bố vốn hàng năm chưa chặt chẽ đẫn đến một số công trình đã có quyết định đầu tư nhưng chưa được phân bổ nguồn vốn để thực hiện. 61 công trình trên địa bàn huyện Tương Dương được giao thầu giám sát trái quy định của Chính phủ; các công trình trên địa bàn huyện Đô Lương không áp dụng Thiết kế mẫu; phần lớn các công trình ở Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp có áp dụng Thiết kế mẫu nhưng áp sai định mức chi phí lập Báo cáo thiết kế - kỹ thuật công trình. Trong số 500/1.041 (48,03%) công trình được kiểm tra, có đến 120 công trình thi công chậm tiến độ, cá biệt có công trình chậm tiến độ đến gần 2 năm;   356 công trình sai phạm trong khâu lập dự toán; 430 công trình sai phạm trong khâu giám sát thi công; 324 công trình sai phạm trong thẩm định hồ sơ dư toán, mời thầu; 213 công trình hồ sơ quyết toán A-B lập không đầy đủ; 316 công trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán chậm;  tổng số tiền sai phạm trong công tác khảo sát, thiết kế và giám sát là 2.911.704.000 đồng. 

Đặc biệt, qua thanh tra 500 công trình với tổng số vốn được thanh tra là 759.268.430.000 đồng, các đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm trong hoạt động xây lắp là 10.353.180.000 đồng, chiếm 1,36% tổng số vốn được thanh tra;  321 công trình sử dụng một số vật tư, nguyên vật liệu không đúng so với hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu; 273 công trình thí công sai thiết kế một số hạng mục; 462/500 công trình nghiệm thu khống, nghiệm thu sai khối lượng một số hạng mục. Ngoài ra, chủ đầu tư còn quyết toán chi phí kiểm toán và kiểm định một số công trình, nhưng thực tế không có đối tượng chi trả, dẫn đến sai phạm 632.112.000 đồng.       

c
Vì thiếu vốn, các phòng học của Trường MN Nam Thành (huyện Yên Thành) không thể hoàn thành đúng tiến độ

Nói tóm lại, trong 5.152 phòng học và 945 phòng công vụ với tổng số vốn 1.579.260.570.000 đồng đã triển khai xây dựng, có 2.086 phòng học (chiếm 40,49%) và 449 phòng công vụ (chiếm 47,51%) của 500 công trình với tổng số vốn 759.268.430.000 đồng (chiếm 48,08%) đã được thanh tra. Trong số đó, có tới 497 công trình (chiếm 99,4%) có sai phạm; tổng số tiền sai phạm lên tới 13.897.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,83% tổng số vốn được thanh tra; trong đó sai phạm về xây dựng phòng học là 12.043.870.000 đồng và sai phạm về xây dựng phòng công vụ là 1.653.140.000 đồng. 

Trong tổng số 13.897.000.000 đồng sai phạm, các đoàn thanh tra đã kiến nghị thu về tài khoản tạm giữ là 9.007.230.000 đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán là 3.055.226.000 đồng; kiến nghị giảm cấp phát vốn là 1.627.350.000 đồng. Hiện đã thu hồi được 50,21% số tiền kiến nghị phải thu về tài khoản tạm giữ.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã kiến nghị với Chủ tịch UBND các huyện “thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; kiến nghị Ban Quản lý Đề án của các huyện “giao trách nhiệm cho các nhà thầu tổ chức sửa chữa, khắc phục các công trình có hiện tượng hư hỏng (đối với các công trình trong thời gian bảo hành), nhanh chóng tiến hành sửa chữa các công trình để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trong khi làm việc, dạy và học,…”. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An “giao Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên của tỉnh (Sở GD&ĐT) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện đề án” và đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai Đề án KCHTLH&NCVCGV, đầu tư cho Nghệ An nguồn vốn xây dựng tiếp 2.509 phòng học và 3.111 phòng công vụ cho giáo viên để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Theo Minh Đức

 Giáo dục và Thời đại