Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

23/10/2019 - 06:32

 - Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý tốt nguồn thu, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng của năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều khoản thu đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 9 tháng của năm 2019 trên 5.094 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm do UBND tỉnh giao, bằng 112% so cùng kỳ.

A A

Theo Cục Thuế tỉnh, 9 tháng của năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, đã tác động tích cực đến việc thu NSNN. Dù vậy, công tác thu thuế vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức bởi những tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh, giá lúa, cá thiếu ổn định và luôn ở mức thấp; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thiên tai, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp… đã tác động tiêu cực đến đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, ngành thuế đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp quản lý thuế hữu hiệu, nên công tác thu ngân sách 9 tháng của năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 9 tháng qua trên 5.094 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm do UBND tỉnh giao, bằng 112% so cùng kỳ. Trong đó 11/16 khoản thu đạt trên 75% so dự toán; 11/16 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ…

Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế góp phần phát triển địa phương

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế tỉnh đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp công tác thuế bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm. Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn mang lại hiệu quả cao. Ngành thuế tỉnh chủ động phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, người dân.

Cục Thuế tỉnh còn thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ nợ thuế, đôn đốc các khoản nợ mới phát sinh, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định, thực hiện thông báo công khai danh sách các DN nợ thuế lớn, phấn đấu giảm tỷ lệ có khả năng thu xuống dưới 5% tổng thu NSNN. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hiện đại hóa ngành thuế. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, thực hiện tốt và kịp thời, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức đối thoại với DN và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế. Qua đó, kịp thời giải quyết các phản ánh về những vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế về các vấn đề về chính sách, thủ tục về thuế.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới đến người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế. Ngành thuế tỉnh chủ động dự báo, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế…

KHÁNH MY