Nông dân Tân Châu xây dựng nông thôn mới

06/03/2013 - 16:53
A A

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ở Tân Châu trong những năm qua đã thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập đời sống nông dân và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ở Tân Châu trong những năm qua đã thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập đời sống nông dân và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua 6 lần đại hội, số nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi luôn tăng về số lượng và chất lượng, có 44.249 lượt hộ nông dân đăng ký tăng gấp 4 lần  so với 5 năm trước, đạt 65,6% tổng số hộ nông nghiệp. Năm 2012, thị xã đã xét và đề nghị tỉnh công nhận 11.654 tập thể và cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân giỏi” 4 cấp (11.631 cá nhân và 23 tập thể). Trong 5 năm (2007-2012), Hội Nông dân các xã, phường phối hợp Hội Nông dân tỉnh và các ngành chuyên môn thị xã mở 156 lớp dạy nghề cho gần 4.000 hội viên, nông dân , với nội dung chủ yếu là chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy sản, ngành nghề nông thôn và một số ngành nghề công nghiệp… Theo đó, Hội Nông dân Tân Châu giới thiệu 130 tổ với 5.710 hộ cho Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Châu và Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Tân Châu phát vay trên 44 tỷ đồng để mua máy gặt đập liên hợp, chăn nuôi, sản xuất, mua bán nhỏ và vay theo chương trình học sinh - sinh viên, mở rộng ngành nghề nông thôn, nâng cao đời sống, thu nhập gia đình, góp phần tổ chức, tập hợp nông dân vào các mô hình kinh tế hợp tác, làm ăn có hiệu quả.

 
Khu dân cư Long An

Các phường, xã tập trung củng cố, xây dựng, nâng chất hoạt động của các tổ hợp tác sản xuất. Đến nay, toàn thị xã có 80 tổ hợp tác (1.410 tổ viên) diện tích trên 689 héc-ta, với tổng số vốn góp trên 465 triệu đồng. Nội dung hợp tác gồm lĩnh vực chăn nuôi gà, vịt, trăn, bò, lươn, heo và tổ chức dịch vụ cấy lúa mướn, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, nhân giống lúa mới… Mô hình hợp tác xã nông nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn, với 16 đơn vị (có 2.490 xã viên) góp tổng vốn trên 4,6 tỷ đồng. Hoạt động  tuy chưa toàn diện, nhưng khẳng định được vai trò kinh tế hợp tác ở nông thôn, mỗi vụ chia lãi xã viên thấp nhất là 12.200đ/cổ phần và cao nhất 60.000đ/cổ phần.

Mô hình hoạt động Câu lạc bộ Nông dân tiếp tục tăng về  số lượng và chất lượng, nội dung hoạt động phong phú. Tân Châu hiện có 13 Câu lạc bộ nông dân, với 498 thành viên. Trung bình hàng năm, tổ chức khoảng 100 buổi sinh hoạt lệ theo định kỳ, thu hút từ 2.500 – 3.000 hội viên, nông dân tham dự thông tin thời sự, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tìm hiểu chính sách và pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa… Đây là lực lượng nòng cốt để nhân rộng các mô hình, phong trào cách mạng ở địa phương và xây dựng nông thôn mới. Song song đó, Hội Nông dân các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ, giới thiệu và xây dựng điểm trình diễn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu… được 865 cuộc, có hơn 24.600 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức 70 điểm trình diễn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi. Riêng mô hình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm ”, hội viên, nông dân các xã, phường tham gia ứng dụng đạt 36% diện tích, sản xuất lúa giống chiếm 4% diện tích; điểm nổi bật là chọn xã Tân Thạnh xây dựng cánh đồng mẫu được nhiều hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng. Đồng thời, kết hợp với ngành chuyên môn vận động 82 hộ hội viên, nông dân tham gia Dự án khí biogas sinh học.

 
 Trình diễn bắp lai ở Vĩnh Xương

Hội Nông dân Tân Châu còn phối hợp Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Nông dân tỉnh An Giang), Phòng Tư pháp và Công an thị xã tổ chức hơn 1.000 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật. Đến nay, thị xã có 12.865 hội viên, nông dân được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 95% tổng số hội viên, nông dân trên địa bàn. Hội Nông dân thị xã Tân Châu cũng đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 32 ấp ở 5 xã điểm là Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Long An, Châu Phong. Ngoài ra, còn tổ chức phát động hội viên, nông dân xã Long An ra quân thực hiện sửa chữa khôi phục “đường ra cánh đồng” phục vụ sản xuất, với kinh phí do nhân dân đóng góp trên 70 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động.

Bài, ảnh: NGUYỄN HÙNG – TRỌNG ÂN