Nông dân Tri Tôn phát triển sản xuất

03/04/2013 - 17:49
A A

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hội viên, nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả thấp sang các loại có hiệu quả cao hơn, như: Lúa chất lượng cao, lúa Nhật, dưa hấu, thanh long ruột đỏ, bí hồ lô, củ kiệu, tầm vông, xoài cát Hòa Lộc...; đồng thời, phát triển các loại hình chăn nuôi bò, heo, lươn, cá, ba ba, gà… gắn với cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái cho thu nhập ổn định. Điển hình trong lĩnh vực này là ông Trần Đại Kha (xã Vĩnh Phước) và Nguyễn Thành An (xã Tân Tuyến) với mô hình trồng lúa Nhật; ông Trần Minh Sơn (xã Lê Trì) trồng thanh long ruột đỏ; ông Phạm Văn Ngành (xã Châu Lăng) nuôi ba ba trong ao hầm; ông Thái Vinh Thai (thị trấn Tri Tôn) nuôi cá sấu và nuôi trăn. Riêng mô hình của ông Lê Tấn Hải (thị trấn Ba Chúc) xây dựng được trang trại chăn nuôi heo giống, heo thịt kết hợp lắp đặt túi biogas, vừa lấy khí để chạy máy phát điện. Còn ông Đặng Văn Đấu (xã Lạc Quới) với mô hình trồng sen và rau nhút cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

 
 Trồng thanh long ruột đỏ - mô hình mới.

Tại các xã Tà Đảnh, Lương An Trà, Lương Phi… nông dân phát huy thế mạnh trong việc tổ chức chọn tạo, sản xuất giống lúa xác nhận, lúa chất lượng cao và “thương mại hóa” lúa giống, như các ông Châu Thành Phú, Phan Văn Thụ, Lê Minh Liêu và trang trại ông Phan Văn Trường, công ty của ông Nguyễn Lợi Đức. Xuất phát từ yêu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để góp phần làm giảm giá thành sản xuất, lợi nhuận được tăng cao, những năm qua, Hội Nông dân Tri Tôn phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm và các ngành, các cấp tổ chức trên 100 lớp tập huấn cho hơn 4.000 lượt hội viên, nông dân về trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Điều đáng phấn khởi là nhiều hội viên, nông dân sau khi học tập đã thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, như:  Sạ hàng, sạ  thưa, bón phân cân đối… đưa diện tích toàn huyện áp dụng “3 giảm, 3 tăng” đạt trên đạt 85%, diện tích ứng dụng “1 phải, 5 giảm” đạt trên 13% và diện tích áp dụng chương trình tiết kiệm nước đạt trên 37%. Cùng lúc, nhiều hội viên, nông dân còn ứng dụng khoa học công nghệ sau thu hoạch, hạn chế thất thoát, rủi ro trong sản xuất. Đến nay, nông dân các xã, thị trấn trang bị được 190 máy sấy lúa,  mua sắm 38 máy gặt xếp dãy, 235 máy gặt đập liên hợp… đáp ứng nhu cầu thu hoạch lúa trên 80% diện tích; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân Tri Tôn còn phối hợp các ngành và các xã, thị trấn chú trọng công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 37 tổ hợp tác sản xuất (có 732 hộ tham gia) với diện tích 1.654 héc-ta. Hướng dẫn hội viên, nông dân các xã, thị trấn hợp đồng sản xuất trên 576 héc-ta lúa chất lượng cao do Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tiêu thụ sản phẩm; hợp đồng sản xuất 80 héc-ta lúa Nhật do Công ty TNHH Angimex – Kitoku tiêu thụ sản phẩm.

 
Nuôi cá sấu ở thị trấn Tri Tôn.

Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và những điển hình tiên tiến, vừa tích cực tham gia phát triển sản xuất theo hướng “tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích”, vừa thúc đẩy chuyển đổi cây trồng và vật nuôi “chất lượng và phát triển bền vững”. Hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động giúp hội viên, nông dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trương chuyển đổi cây trồng và vật nuôi. Tăng cường hoạt động giới thiệu vốn vay hỗ trợ, tư vấn cho hội viên, nông dân có nhu cầu mở rộng sản xuất - kinh doanh; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả: Liên kết sản xuất, tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng… để nâng cao đời sống người dân và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từng xã, thị trấn.

                                                   Bài, ảnh: NGUYỄN TRUNG HIẾU