Chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán

Chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán