Australia, Áo phát hiện các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Australia, Áo phát hiện các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron