Liban: Người biểu tình cố xông vào các tòa nhà cơ quan công quyền

Liban: Người biểu tình cố xông vào các tòa nhà cơ quan công quyền