Chuyên gia cảnh báo IS trỗi dậy ở quốc gia đang bất ổn vì nội chiến Libya

Chuyên gia cảnh báo IS trỗi dậy ở quốc gia đang bất ổn vì nội chiến Libya