Quyền khởi kiện đòi nợ

04/09/2013 - 19:01
A A

Hỏi: Một người nợ tôi 300 triệu đồng, có hợp đồng vay, có công chứng, người thiếu nợ không trả nợ đúng hợp đồng, tôi có quyền khởi kiện không, đơn kiện cần có những nội dung gì?

Hỏi: Một người nợ tôi 300 triệu đồng, có hợp đồng vay, có công chứng, người thiếu nợ không trả nợ đúng hợp đồng, tôi có quyền khởi kiện không, đơn kiện cần có những nội dung gì?

NGUYỄN HỒNG SANG

(Xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang)

Trả lời :

Theo Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự: Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Theo quy định trên, trường hợp của chị nếu có hợp đồng vay nợ, còn thời hiệu khởi kiện  thì chị có quyền khởi kiện đòi nợ.

Luật gia Phan Ngọc Minh

 (Giám đốc Trung tâm TGPLNN An Giang)