//

Thông báo

Thông báo mời thầu

30/07/2020

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu số 04: Mua sắm cặp, viết, huy hiệu phục vụ Đại hội Đảng bộ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm cặp, viết, sổ phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điệu kiện đến tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, số 37 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963.855.693.

  • Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến 08 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2020; tại Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, số 37 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 02963.855.693 (trong giờ làm việc hành chánh).
  • Một bộ Hồ sơ mời thầu được bán với giá 1.000.000 (Một triệu đồng).
  • Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, chậm nhất trước 08 giờ 10 ngày 12 tháng 8 năm 2020 (thời điểm đóng thầu).
  • Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại văn phòng Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, số 37 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Kính mời đại diện các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.