Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn

22/06/2020 - 08:22

 - Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn được tiến hành nhanh, nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc, chu đáo, trang trọng. Dự kiến giữa tháng 8-2020, Đảng bộ huyện Tri Tôn sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Tri Tôn chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tri Tôn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025)

Rút kinh nghiệm tại chỗ

Sau khi 209 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn quyết định chọn Đảng bộ thị trấn Tri Tôn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ xã, thị trấn; Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức Đại hội điểm Chi, Đảng bộ ngành. Về đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy, sẽ thực hiện tại Đại hội Đảng bộ xã Châu Lăng và Đại hội Đảng bộ Công an huyện. Dự kiến ban đầu, các đại hội điểm sẽ tổ chức vào giữa tháng 4-2020, sau đó tiến hành đại hội đại trà ở các Chi, Đảng bộ cơ sở còn lại. Tuy nhiên, đây là giai đoạn cao điểm thực hiện cách ly toàn xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, công tác tổ chức đại hội Đảng cơ sở tạm dừng lại.

Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đã chỉ đạo tiếp tục tiến hành đại hội cấp cơ sở. Ngày 18 và 19-5-2020, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời điểm đặc biệt có ý nghĩa của cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tri Tôn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được tổ chức. 119 đại biểu chính thức đại diện cho 460 đảng viên của thị trấn về tham dự đại hội tại Hội trường Huyện ủy Tri Tôn. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm toàn huyện Tri Tôn nên Bí thư cấp ủy của tất cả các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy còn lại được mời tham dự, theo dõi xuyên suốt diễn biến đại hội.

Trong ngày làm việc chính thức của Đại hội Đảng bộ thị trấn Tri Tôn (19-5), Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đã dành 1 buổi để tổ chức họp rút kinh nghiệm với đại diện cấp ủy của tất cả các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Cuộc họp đã đánh giá lại công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự; công tác đón tiếp, sắp xếp đại biểu; quá trình điều hành đại hội của Đoàn Chủ tịch; vai trò lãnh, chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy… Qua đó, giúp các Chi, Đảng bộ cơ sở còn lại tổ chức đại hội chỉnh chu, nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng.

Nhanh nhưng chất lượng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tri Tôn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra thành công đã cung cấp thêm bài học kinh nghiệm quan trọng để các Chi, Đảng bộ cơ sở còn lại tiến hành đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Tri Tôn giao từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các chi, đảng bộ được phân công phụ trách thực hiện đúng quy định công tác trước, trong và sau đại hội; dự và báo cáo kết quả đại hội cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vắng mặt phải báo cáo Thường trực Huyện ủy để sắp xếp, phân công đồng chí khác dự thay. Đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở, có trách nhiệm xin ý kiến đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác đại hội.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tri Tôn (ngày 19-5), các Chi, Đảng bộ cơ sở còn lại được yêu cầu tiến hành đại hội trong vòng 1 tháng, hoàn thành chậm nhất vào ngày 20-6-2020. Có nhiều trường hợp trong 1 ngày, có 4 - 5 cơ sở Đảng cùng tiến hành đại hội. Dù vậy, công tác tổ chức vẫn được yêu cầu tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo đủ các bước theo quy định, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, trân trọng tâm huyết đóng góp của các đại biểu cho đại hội, đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm kỳ mới. Trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở, các đại biểu, đảng viên cũng được lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đánh giá chung, các ý kiến đóng góp đều thể hiện trách nhiệm của người đảng viên đối với tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ở địa phương và Trung ương. Trong đó, có nhiều ý kiến thể hiện sự nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn địa phương và cả nước; đóng góp nhiều sáng kiến, gợi mở cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc dân tộc, tôn giáo, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đến nay, công tác nhân sự đã được rà soát, bổ sung kịp thời, đảm bảo tiêu chí đổi mới, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức và năng lực, tinh thần trách nhiệm cao để giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025.

NGÔ CHUẨN