Sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn thuộc 5 huyện, thị xã

16/10/2019 - 07:32

 - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình thuộc 5 huyện, thị xã.

A A

Cụ thể, giải thể, sáp nhập để thành lập ấp, khóm mới gồm: sáp nhập ấp Tân Đức vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Tân Tuyến (Tri Tôn); điều chỉnh diện tích, sáp nhập 3 ấp: An Phú, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lộc để thành lập 2 ấp mới thuộc xã Vĩnh Phước (Tri Tôn); sáp nhập khóm Long Thạnh vào khóm liền kề để thành lập khóm mới thuộc phường Long Sơn (TX. Tân Châu); sáp nhập ấp Vĩnh Lạc vào ấp mới liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu); điều chỉnh diện tích, sáp nhập 2 ấp Vĩnh Hiệp 1 và Vĩnh Hiệp 2 để thành lập ấp mới thuộc xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành); điều chỉnh diện tích, sáp nhập ấp Rau Tần vào ấp Vồ Đầu để thành lập  ấp mới thuộc xã An Hảo (Tịnh Biên); sáp nhập ấp Bình Khánh vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Bình Phú (Châu Phú); sáp nhập ấp Long Sơn vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Ô Long Vĩ (Châu Phú).

Sau khi thực hiện điều chỉnh ranh giới, giải thể, sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình trên địa bàn các huyện, An Giang sẽ còn 880 ấp, khóm.

H.C