Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

22/07/2019 - 07:37

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung kiểm tra các đầu công việc để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác. Kiện toàn, nâng chất hoạt động các tổ chức, đoàn thể để triển khai có hiệu quả công việc. Tăng cường triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, mua bán hàng giả… Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…    

HỮU HUYNH