Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019

03/01/2020 - 18:35

 - Chiều 3-1, tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với các tỉnh: An Giang, Cà Mau và Kiên Giang năm 2019, ký kết chương trình hành động năm 2020.

A A

Hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương và Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân Đại tá Nguyễn Đăng Tiến chủ trì. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, dù không có biển, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân An Giang xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền biển đảo, nên trong những năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, định hướng, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung và vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kiên Giang, An Giang, Cà Mau được triển khai, thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo bước đột phá, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau, Kiên Giang đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020. Theo đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể, sát thực, tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền. Gắn công tác tuyên truyền biển đảo với đẩy mạnh các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... Tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm sai, trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng và nhà nước... 

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019; Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019. 

THU THẢO