Tăng cường phòng, chống dịch MERS-CoV

15/06/2015 - 06:00
A A

(AGO) - UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp ngành Y tế triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh Mers- Cov lây nhiễm tại địa phương. Đồng thời, khuyến nghị người dân không đi đến các vùng đang có dịch bệnh Mers- Cov cũng như những trường hợp đang ở vùng dịch có nhu cầu đến hoặc trở về.

Sở Y tế phối hợp Cục Y tế dự phòng bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Mers- Cov để thông báo kịp thời về tính nguy hiểm, cách thức lan truyền và phương pháp phòng, chống dịch cho Nhân dân biết để chủ động phòng, chống dịch; đánh giá, dự báo khả năng lây nhiễm vào tỉnh để chủ động phòng, chống. Ngoài ra, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tại các cửa khẩu; hướng dẫn tập huấn, diễn tập việc theo dõi, cách ly y tế, chăm sóc y tế đối với các trường hợp mắc bệnh dịch Mers- Cov tại các cửa khẩu;...

P.T