World Cup 2022: 'Zico Thái' tính kế giúp đội nhà bám sau VN để đi tiếp

World Cup 2022: 'Zico Thái' tính kế giúp đội nhà bám sau VN để đi tiếp