Nhật Bản công bố khẩu hiệu của Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Nhật Bản công bố khẩu hiệu của Olympic và Paralympic Tokyo 2020