Thắng võ sĩ Thái Lan, Trương Đình Hoàng có 2 đai vô địch WBA

Thắng võ sĩ Thái Lan, Trương Đình Hoàng có 2 đai vô địch WBA