Thoại Sơn sẵn sàng cho ngày hội lớn

10/05/2021 - 07:29

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội lớn của toàn dân. Đến nay, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Thoại Sơn (An Giang) đang được thực hiện theo đúng tiến độ và quy trình.

A A

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn, thành công, huyện Thoại Sơn đã tiến hành khảo sát, tìm những địa điểm thuận lợi nhất để tổ chức bầu cử. Huyện ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm trưởng ban, 2 phó ban và 9 thành viên để lãnh đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện và thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC). UBBC cấp huyện và cấp xã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc và tổ chức thực hiện các công việc theo đúng lịch, thời gian  và đúng quy định.

Theo UBBC huyện, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 120 khu vực bỏ phiếu, đa số các điểm bỏ phiếu tại văn phòng ấp, các trường học. Các xã, thị trấn tiến hành rà soát và lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

Chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15-4, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đối với đại biểu HĐND cấp huyện, thống nhất số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu, số đại biểu ứng cử là 59 đại biểu, tham gia ứng cử tại 9 đơn vị bầu cử. UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức hội nghị hiệp thương lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử HĐND các cấp bắt đầu từ ngày 29-3 đến 3-4-2021. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử 116 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 451 đại biểu, tổng số người ứng cử là 765 người.

Xác định công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Thoại Sơn đã sớm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chính việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của công dân. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri trong lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn Huỳnh Công Trường, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 1-2021, cao điểm từ tháng 4-2021 đến ngày bầu cử 23-5-2021 và sau khi kết thúc bầu cử.

Cùng với đó, huyện Thoại Sơn tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, huyện cũng đang tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Tại buổi kiểm tra, làm việc với UBBC huyện Thoại Sơn về công tác chuẩn bị bầu cử ngày 23-4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo. Đồng thời, đề nghị UBBC huyện và các xã, thị trấn quan tâm một số nội dung, như: tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác bầu cử để nâng cao mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử cho cử tri hiểu; bố trí thùng bỏ phiếu và người hướng dẫn để người dân thuận tiện trong việc bỏ phiếu. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo tình hình an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công… Chủ động mọi điều kiện, phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở huyện Thoại Sơn sẽ thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN