Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh An Giang lấy ý kiến của Nhân dân

15/06/2017 - 07:00
A A

(AGO) - Để có cơ sở xem xét, đề nghị, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải thông tin về những trường hợp đã nêu trên Báo An Giang, để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh An Giang và của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại cuộc họp ngày 31-5-2017.

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tiếp nhận được 11 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ do Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng huyện Tri Tôn, huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu chuyển đến.

Mọi thông tin có liên quan đến 11 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 50B, đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0296.3852.452.

 Xin trân trọng cảm ơn.

A. Hồ sơ liệt sĩ:

1. Ông Phạm Văn Miểng:

- Sinh năm: 1906.

- Nguyên quán: Ấp Tấn Bình, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: hồ sơ không nêu (không ghi cụ thể).

- Hy sinh ngày: 11-3-1948.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Nhân viên công an xã Bình Phước Xuân.

- Nơi hy sinh: Xã Bình Phước Xuân.

- Trường hợp hy sinh: Lính Tây đổ bộ từ Tấn Mỹ xuống xã Bình Phước Xuân trong khi ông Miểng cùng đồng đội tìm chổ ẩn núp, sau khi bị bắt được đem về Tấn Mỹ tra tấn, ông Miểng không khai nên bị bắn quăng thây xuống sông mất xác.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: ông Võ Đức Thành và ông Trương Văn Rắng.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Cha: Phạm Văn Giác (chết).

+ Mẹ: Đặng Thị Thận (chết).

+ Vợ: Phạm Thị Ích, sinh ngày 10-2-1906, ngụ ấp Bình Tấn.

+ Con: Phạm Văn Sanh là liệt sĩ.

+ Con: Phạm Văn Lưng, sinh ngày 04-7-1930, ngụ ấp Bình Tấn.

+ Con: Phạm Văn Thượng, sinh ngày 13-6-1941, ngụ ấp Bình Tấn.

+ Con: Phạm Thị Chính, sinh ngày 30-01-1947, ngụ ấp Bình Tấn.

- Người đề nghị xác nhận: bà Phạm Thị Ích; Mối quan hệ: vợ; Hiện cư trú tại: ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

2. Bà Võ Thị Kim Liên:

- Sinh năm: 1928.

- Nguyên quán: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 5-1945.

- Hy sinh ngày: 17-12-1953.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Cán bộ phụ nữ xã Bình Hòa.

- Nơi hy sinh: Lình Quỳnh, Hà Tiên.

- Trường hợp hy sinh: Được chỉ huy phân công lên tỉnh công tác đau chết.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Huỳnh Văn Dự.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Mẹ: Nguyễn Thị Huệ, sinh năm: 1900, ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa.

- Người đề nghị xác nhận: bà Nguyễn Thị Huệ: Mối quan hệ: mẹ; Hiện cư trú tại: ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

3. Ông Lê Văn Ý

- Sinh năm: 1913.

- Nguyên quán: Xã Bình Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 15-8-1945.

- Hy sinh ngày: 05-7-1952.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Đội viên dân công, huyện Đội Châu Thành.

- Nơi hy sinh: Gò Tám An, xã Vĩnh Hanh.

- Trường hợp hy sinh: Bị Tây bắt, đánh mang bệnh, được đơn vị cho về dưỡng bệnh, không hết bệnh nên đã chết.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Dựa và ông Võ Văn Cần.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Cha: Lê Văn Long (chết).

+ Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh (chết).

+ Vợ: Hồ Thị Chính, sinh năm: 1916, ở ấp Cần Thới, xã Cần Đăng.

+ Con: Lê Văn Bé, sinh năm: 1945, ở Thứ 2, Rạch Giá.

+ Con: Lê Thị Sạm, sinh năm: 1952, ở Muối Trầu, Rạch Giá.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Hồ Thị Chính, sinh năm: 1916; Mối quan hệ: vợ; Hiện cư trú tại: ấp Cần Thới, xã Cần Đăng.

4. Ông Chau Mong:

- Sinh năm: 1935.

- Nguyên quán: Xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 1959.

- Hy sinh ngày: 9-1969.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Cán bộ giao bưu huyện Tri Tôn.

- Nơi hy sinh: Giữa cánh đồng Tultamen, ấp Ninh Hòa, xã An Tức.

- Trường hợp hy sinh: Thực hiện công tác do thường vụ huyện ủy giao phó để hướng dẫn bộ đội từ phương xa đến căn cứ địa đồi Tức Dụp. Khi di chuyển quân đến giữ cánh đồng TulTaMen cách căn cứ 800m về hướng Tây bị địch phục kích bắn chết.

- Người giao nhiệm vụ: Thường vụ Huyện ủy giao.

- Người biết sự việc: Ông Lê Thành Cư (Hai Cư), ông Nguyễn Văn Tỏ và bà Néang Hiền (Ba Danh).

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Vợ: Néang Mong, sinh năm: 1936, ở ấp Ninh Hòa, xã An Tức.

+ Con: Néang Moi, sinh năm: 1966 đã chết.

+ Con: Chau Vinh, sinh năm: 1969, ở ấp Ninh Hòa, xã An Tức.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Néang Mong, sinh năm 1936; Mối quan hệ: vợ; Hiện cư trú tại: ấp Ninh Hòa, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

5. Ông Lê Văn Mức:

- Sinh năm: 1935.

- Nguyên quán: Xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 1970.

- Hy sinh ngày: 13-4-1977.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Phó Ban Nông Hội, xã Nhơn Hội.

- Nơi hy sinh: Ấp 1, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Trường hợp hy sinh: Trên đường đi công tác bị Pôn Pốt bắn pháo hy sinh.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Ngoạt và ông Trần Chí Thuận.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Vợ: Phạm Thị Hổ, sinh năm: 1938, ở xã Nhơn Hội (chết).

+ Con: Lê Văn Đừng, sinh năm: 1960, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Thị Thừa, sinh năm: 1962, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Thị Ớt, sinh năm: 1965, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Văn Niên, sinh năm: 1967, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Văn Chốn, sinh năm: 1969, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Văn Phát, sinh năm: 1968, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Thị Trúc Lớn, sinh năm: 1970, ở xã Nhơn Hội.

+ Con: Lê Thị Trúc Nhỏ, sinh năm: 1974, ở xã Nhơn Hội.

- Người đề nghị xác nhận: Ông Lê Văn Phát, sinh năm: 1972; Mối quan hệ: con; Hiện cư trú tại: xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

6. Bà Lê Thị E:

- Sinh năm: 1938.

- Nguyên quán: Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 1960.

- Hy sinh ngày: 15-3-1964.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ giao liên xã Nhơn Hội.

- Nơi hy sinh: Ấp 4, Vạt Lài, An Phú.

- Trường hợp hy sinh: Được tổ chức phân công nắm tình hình địch trên đường về xã Khánh Bình đến ngọn Vạt Lài bị địch theo dõi phát hiện bắt và sau đó giết chết tại Vạt Lài.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Võ Văn Tiếp và bà Nguyễn Thị Hiền.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Bố: Lê Văn Khiên, sinh năm: 1910, ở ấp 5, xã Khánh Bình (chết năm 1945).

+ Mẹ: Võ Thị Miều, sinh năm: 1904 (chết năm 1988).

+ Chị ruột: Lê Thị Chấu, sinh năm: 1939, ở ấp 5, xã Khánh Bình.

- Người đề nghị xác nhận: Lê Thị Chấu, sinh năm: 1939; Mối quan hệ: chị ruột; Hiện cư trú tại: ấp 5, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

7. Ông Nguyễn Văn Còn (Sáu Còn):

- Sinh năm: 1910.

- Nguyên quán: Châu Long 1, xã Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 1946.

- Hy sinh ngày: 08-4-1947.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Ủy viên công an xã Châu Phú.

- Nơi hy sinh: Châu Long 1, Châu Phú B.

- Trường hợp hy sinh: Trong khi đang làm nhiệm vụ chuyên môn bị Hòa hảo bắt tra tấn, hỏi cơ sở, ông Còn không khai chúng giết chết, thả trôi sông.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Lê Kim Tâm và bà Nguyễn Kim Xương.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Bà Tô Thị Đẹp, sinh năm: 1915, là vợ, ở Châu Long 1, Châu Phú B, Châu Đốc.

+ Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm: 1946, là con, ở xã Vĩnh Trường.

- Người đề nghị xác nhận: Tô Thị Đẹp, sinh năm: 1915; Mối quan hệ: vợ; Hiện cư trú tại: Châu Long 1, Châu Phú B, Châu Đốc.

8. Ông Nguyễn Văn Khóa:

- Sinh năm: 1894.

- Nguyên quán: Xã Bình Long, Châu Phú, An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 1945.

- Hy sinh ngày: 7-3-1947.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Cán bộ Lão thành xã Bình Long thuộc Đoàn thể lão thành xã Bình Long.

- Nơi hy sinh: Kinh 13, xã Thạnh Mỹ Tây.

- Trường hợp hy sinh: Bạo loạn bị Hòa Hảo bắt tại xã Bình Long vô kinh 13 giết chết.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Nghĩa.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng); hiện cư trú tại:

+ Vợ: Phạm Thị Niệm, sinh năm: 1897, ở ấp Bình Nghĩa, xã Bình Long.

- Người đề nghị xác nhận: Phạm Thị Niệm, sinh năm: 1897; Mối quan hệ: vợ; Hiện cư trú tại: ấp Bình Nghĩa, xã Bình Long.

9. Ông Hồ Văn Quang:

- Sinh năm: 1925.

- Nguyên quán: Xã Long Phú, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.

- Ngày tham gia cách mạng: Tháng 6-1945.

- Hy sinh ngày: 31-3-1947.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Tự vệ, chiến đấu quân xã Phú Vĩnh, Tân Châu.

- Nơi hy sinh: Xã Phú Vĩnh, quận Tân Châu.

- Trường hợp hy sinh: bị Pháp và tay sai giết chết tại xã Phú Vĩnh.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Hoảnh và ông Trần Quang Nghiêm.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng); hiện cư trú tại:

+ Bà Ngô Thị Niên, sinh năm 1927, là vợ, đã tái giá.

+ Bà Võ Bích Thủy, sinh năm 1952, là con, ở xã Châu Phú A, thị xã Châu Đốc.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Võ Bích Thủy, sinh năm: 1952; Mối quan hệ: con; Hiện cư trú tại: xã Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

10. Ông Chau Seng:

- Sinh năm: 1899.

- Nguyên quán: Xã Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang.

- Ngày tham gia cách mạng: 01-9-1948.

- Hy sinh ngày: 28-02-1953.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Cơ sở cách mạng, xã Tri Tôn và xã Cô Tô.

- Nơi hy sinh: Trên đường đi Tri Tôn-Long Xuyên.

- Trường hợp hy sinh: Do Hòa Hảo bắn chết trên đường đi Tri Tôn Long Xuyên.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Huỳnh Văn Điều (Ba Thành) và bà Néang Hiền (Ba Danh).

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng), hiện cư trú tại:

+ Bà Néang Sóc Khôm (Nguyễn Thị Nguyệt), sinh năm: 1927, là con ruột.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Néang Sóc Khôm (Nguyễn Thị Nguyệt), sinh năm: 1927; Mối quan hệ: con ruột; Hiện cư trú tại: huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

11. Ông Lê Văn Lầu (Ngọc):

- Sinh năm: 1923.

- Nguyên quán: Xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú.

- Ngày tham gia cách mạng: Tháng 02-1947.

- Hy sinh ngày: Tháng 12-1949.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Cán bộ sưu tầm thuốc Nam cơ quan Đông Y tỉnh Long Châu Hà.

- Nơi hy sinh: tại cơ quan Đông Y tỉnh thuộc Ty Y tế Long Châu Hà.

- Trường hợp hy sinh: Công tác sưu tầm thuốc vùng Bảy Núi, nhiễm độc, bệnh nặng về cơ quan và chết.

- Người giao nhiệm vụ: Chưa xác định được.

- Người biết sự việc: Ông Ngô Văn Bảnh và ông Khưu Văn Ân.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ-chồng, con, người nuôi dưỡng); hiện cư trú tại:

+ Ông: Nguyễn Văn Cảnh (Lê Văn Bình), sinh năm: 1894, là cha ruột, ở 161-4 Nguyễn Thái Học, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.

- Người đề nghị xác nhận: Ông Nguyễn Văn Cảnh (Lê Văn Bình), sinh năm: 1894; Mối quan hệ: cha ruột; Hiện cư trú tại: ở 161-4 Nguyễn Thái Học, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang