Thừa kế thế vị trong dân sự

01/09/2015 - 05:00
A A

(AGO) - Hỏi: Trong gia đình có 9 người anh em, tài sản cha mẹ để lại có 20 công đất, người anh thứ 2 chết trước cha mẹ. Hiện nay, cha mẹ qua đời không có di chúc, khi chia quyền sử dụng đất của cha mẹ để lại thì con của người anh thứ 2 có được hưởng phần đất của cha nó được chia không?

NGUYỄN VĂN NGƯƠN (ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) 

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật (Điều 631, Bộ luật Dân sự)

Đối với trường hợp cụ thể anh nêu, nếu người chết không để lại di chúc, hiện nay vẫn còn thời hiệu giải quyết thừa kế theo pháp luật thì con của người anh thứ 2 nói trên vẫn được hưởng phần thừa kế của cha được hưởng (nếu cha còn sống). Trường hợp này trong Bộ luật Dân sự gọi là thừa kế thế vị .

Cụ thể, tại Điều 677 Bộ luật Dân sự quy định:

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)