Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc

22/07/2019 - 07:37

 - Đó là mục tiêu đề ra tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tình hình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2019 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

A A

Đến nay, đã có 7 địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số là: Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc, An Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Tân Châu với sự tham gia của 1.050 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Các huyện: Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới và TP. Long Xuyên sẽ tổ chức Hội nghị liên tịch với sự tham gia của 36 đại biểu. Qua đó, đề cử 150 đại biểu đại diện các địa phương tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

THANH TIẾN