Kết quả tìm kiếm cho "H����ng r���ng U Minh"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

    Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

    04-03-2021 13:49:20

    Ngày 3-3-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.