Kết quả tìm kiếm cho "gi�� tr���"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 48

 • Người Thầy giáo xưa và nay

  Người Thầy giáo xưa và nay

  19-11-2023 15:10:43

  Sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội và khoa học kỹ thuật dù có đạt được những thành tựu xuất sắc nhưng theo thời gian, vai trò, vị trí của người thầy và những giá trị bền vững của nghề dạy học vẫn không gì có thể thay thế nổi.

 • Cần hiểu đúng giá trị của sự chia sẻ, giúp đỡ

  Cần hiểu đúng giá trị của sự chia sẻ, giúp đỡ

  10-11-2023 08:04:52

  Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huy động tốt các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo mang đến cơ hội vượt qua cảnh nghèo khó, đau bệnh khó khăn cho hàng ngàn người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người có tâm lý trông chờ, ỷ lại, điều này làm giảm đi ý nghĩa nhân văn từ những chương trình thiện nguyện, vì người nghèo trong tỉnh.

 • Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

  Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

  07-11-2023 08:10:30

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.

 • Chữ "thật" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chữ "thật" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  02-09-2023 09:58:31

  Trong các bài viết, bài nói của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh chữ "thật". Người yêu cầu mọi việc đúng đắn phải được làm "thật sự". Trong những dòng Di chúc thiêng liêng, Người 5 lần dùng chữ "thật". Những chữ "thật" của Người có thông điệp sâu sắc về công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm của Đảng với nhân dân.

 • Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, hai anh em ruột lĩnh án

  Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, hai anh em ruột lĩnh án

  07-07-2023 19:01:19

  Làm visa cho 3 cá nhân sang Canada, nhưng khi ra sân bay thì 2 trong số những người này không thể xuất cảnh. Từ đây, vụ án Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài bị khởi tố, điều tra.

 • Vang mãi 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' - Thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

  Vang mãi 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' - Thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

  11-06-2023 19:44:09

  75 năm đã trôi qua (11/6/1948 – 11/6/2023), 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' chứa đựng những tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn hành động của chúng ta trong tình hình hiện nay.

 • Kỳ cuối: Đôi bàn tay cùng vỗ

  Kỳ cuối: Đôi bàn tay cùng vỗ

  04-05-2023 17:57:38

  Mang sứ mệnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành trọng trách. Tuy nhiên, “một bàn tay vỗ không kêu”. Vì thế, An Giang muốn phát triển, phải có sự kết nối, đồng hành sâu sát cùng ĐBQH.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

  03-02-2023 07:35:46

  Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

 • Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023): Nhiều bài học quan trọng từ sự lãnh đạo của Đảng

  Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023): Nhiều bài học quan trọng từ sự lãnh đạo của Đảng

  02-02-2023 08:58:02

  Những bài học rút ra từ thực tiễn 93 năm qua là hành trang quan trọng để Đảng tiếp tục tự làm mới mình, đạo đức hơn, văn minh hơn, xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo đất nước

 • Đạo đức Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn

  Đạo đức Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn

  02-09-2022 08:35:03

  Tròn 53 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta muôn vàn tình thân yêu. Hình ảnh của Người vẫn sáng ngời, vẹn nguyên trong trái tim mỗi người, tiếp thêm cho chúng ta niềm tin yêu cuộc sống để sát cánh bên nhau trên hành trình đổi mới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn mang một giá trị trường tồn, chỉ cho chúng ta biết việc gì cần làm, việc gì phải tránh để hoàn thiện mình.

 • Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực

  Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực

  19-08-2022 07:49:17

  Ngay sau Ngày độc lập, ngoài ba thứ “giặc” cần chống là giặc “đói”, giặc “dốt” và giặc “ngoại xâm”, có một loại “giặc” nữa cần kể đến là những tiêu cực ngay trong bộ máy của chế độ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện và kiên quyết chống lại những tiêu cực này ngay từ những tuần lễ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 • Phát huy bài học kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Phát huy bài học kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  18-08-2022 07:32:29

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và nhân lên trong bối cảnh hiện nay.