Kết quả tìm kiếm cho "khoe kh��o eo thon"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Kỳ 3: Chính sách dân tộc triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào cuộc sống

    Kỳ 3: Chính sách dân tộc triển khai đồng bộ, hiệu quả, đi vào cuộc sống

    12-10-2018 06:47:34

    Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc có một vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Thời gian qua, chính sách dân tộc ở An Giang đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và tập trung chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tốt các chương trình, dự án chính sách dân tộc, góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương.