Tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

05/09/2019 - 06:43

 - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tổ chức thực hiện Chương trình hành động của cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18) và Nghị quyết số 26 ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26) và đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

A A

Khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18, An Giang đã thể hiện tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện thận trọng, từng bước vững chắc, không cầu toàn, nóng vội. Dần dần sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối, cấp trung gian, giảm số lượng cấp trưởng và cấp phó. Đến nay, có 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh thực hiện thành công mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp; hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức lại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Thống nhất chủ trương nhất thể hóa các chức danh cấp trưởng ở một số cơ quan cấp huyện, như: Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (11/11 đơn vị); Trưởng ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ (4/11 đơn vị); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy kiêm Chánh Thanh tra (2/11 đơn vị); Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ (đã thực hiện ở 7/11 đơn vị)...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh An Giang trong việc thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26

Tỉnh tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình, như: Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã (đã thực hiện 119/156 xã, phường, thị trấn); mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện (đã thực hiện được 4/11 đơn vị, gồm: TP. Long Xuyên, huyện Châu Phú, Tri Tôn và TP. Châu Đốc), đồng thời hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cùng cấp. Tập trung rà soát, nắm chắc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm để kiện toàn các chức danh còn thiếu. Song song đó, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với yêu cầu công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 26 đã đề ra, nhất là bố trí bí thư cấp huyện không là người địa phương, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên; quan tâm cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 vẫn còn một số khó khăn, như: công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện nghị quyết có lúc, có nơi còn hình thức, chưa đi vào thực chất; sự lãnh đạo của ban thường vụ có nơi, có lúc chưa theo kịp diễn biến của tình hình…

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 26 của Tỉnh ủy An Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 26 gắn với thực hiện Nghị quyết 18, về cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã triển khai thực hiện đúng chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 18, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót công việc, giảm biên chế, góp phần thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần phải quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu. Đồng thời mong muốn thời gian tới, An Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Trước mắt, thực hiện tốt công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết 26 đề ra, trong đó quan tâm tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Trong công tác cán bộ, cần rà soát, nắm lại tình hình, thực hiện thận trọng, quyết liệt nhưng không nóng vội, chắc chắn và bài bản để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống chính trị của tỉnh thêm tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

THU THẢO