Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

19/01/2016 - 15:59
A A

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Phú, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Nông Đức Mạnh và đồng chí Nguyễn Phú Trọng là 12 Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

01 - Chủ tịch Hồ Chí Minh

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc).

Ngày sinh: 19-05-1890

Ngày mất: 02-09-1969

Quê quán: Xã Kim Liên (Làng Sen) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

2-1951 đến 10-1956: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10-1956 đến 9-1960: Chủ tịch Đảng, kiêm Tổng Bí thư

Từ tháng 9-1960: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

02 - Đồng chí Trần Phú

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 2

Họ và tên: Trần Phú

Ngày sinh: 1-5-1904

Ngày mất: 6-9-1931

Quê quán: xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10-1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. 

03 - Đồng chí Lê Hồng Phong

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 3

Họ và tên: Lê Hồng Phong

Tên gọi khác: Lê Huy Doãn, Vương Nhật Dân, Hải An, Lítvinốp, Trí Bình

Ngày sinh: 1902

Ngày mất: 6-9-1942

Quê quán: Xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tháng 3-1935, Đại hội lần thứ I của Đảng họp tại Macau, Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương.

04 - Đồng chí Hà Huy Tập

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 4

Họ và tên: Hà Huy Tập

Tên gọi khác: Hồng Thế Công, Trí Cường, Sinhichkin

Ngày sinh: 24-4-1906

Mất ngày:  28-8-1941

Quê quán: Làng Kim Nặc, xã Cẩm Hùng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Từ ngày 27 đến 31-3-1935, tại Macau (Trung Quốc) đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất, đồng chí Hà Huy Tập chủ trì Đại hội và đọc Báo cáo chính trị.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ Trung ương gồm 5 người, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập làm Thư ký Ban chỉ huy ở nước ngoài. Do đồng chí Lê Hồng Phong bận đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, nên thực chất trọng trách lãnh đạo cách mạng thời gian này do đồng chí Hà Huy Tập đảm nhiệm.

05 - Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 5

Họ và tên: Nguyễn Văn Cừ

Ngày sinh: 9-7-1912

Ngày mất:  28-8-1941

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí là hậu duệ đời thứ 17 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

Quê quán: xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tháng 3-1938, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ. Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Hà Huy Tập.

06 - Đồng chí Trường Chinh 

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 6

Họ và tên: Đặng Xuân Khu

Bí danh: Anh Nhân

Ngày sinh: 9-2-1907

Ngày mất: 30-9-1988

Quê quán: Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Năm 1941, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương.

Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (ở Đại hội này, Đảng Cộng sản Đông Dương được đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam) đến tháng 10-1956.

07 - Đồng chí Lê Duẩn

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 7

Họ và tên: Lê Duẩn

Tên gọi khác: Lê Nhuận, Anh Ba

Ngày sinh: 7-4-1907

Ngày mất: 10-7-1986

Quê quán: Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Năm 1960 tại Đại hội lần thứ III, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo chính trị. Cũng tại Đại hội này, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất.

Suốt 15 năm trên cương vị này, đồng chí cùng với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng l2 năm 1976) và lần thứ V (tháng 3 năm 1982), đồng chí Lê Duẩn được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư.

08 - Đồng chí Nguyễn Văn Linh

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 8

Họ và tên: Nguyễn Văn Cúc

Tên gọi khác: Mười Cúc

Ngày sinh: 1-7-1915

Mất ngày: 27-4-1998

Quê quán: Xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên Tháng 12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

09 - Đồng chí Đỗ Mười 

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 9

Họ và tên: Nguyễn Duy Cống

Tên gọi khác: Đỗ Mười

Ngày sinh: 2-2-1917

Quê quán: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và VIII đồng chí Đỗ Mười được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6-1991 - 12-1997).

11 - Đồng chí Lê Khả Phiêu

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 10

Họ và tên: Lê Khả Phiêu

Ngày sinh: 27-12-1931

Quê quán: Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Tôn giáo: Không

Ngày 26-12-1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư.

11 - Đồng chí Nông Đức Mạnh 

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 11

Sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

4-2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4-2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nông Đức Mạnh được tái bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

12 - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng  

tong bi thu ban chap hanh tw dang cong san viet nam qua cac thoi ky hinh anh 12

Sinh ngày: 14-4-1944

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Theo Dân Việt