Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo chí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân

11/08/2015 - 16:00
A A

Sáng 9-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã họp phiên chính thức sau hai ngày họp nội bộ. Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo.

Tới dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; và các đồng chí: Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
 
000637-1.png
 
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Tham dự phiên chính thức Đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan T.Ư và Hà Nội, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tổng Bí thư chỉ rõ: 90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là "lời hịch cách mạng", "tiếng gọi non sông" thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận. Từ trong máu lửa chiến tranh, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và của dân tộc.
 
Trong thời kỳ đổi mới, gần 30 năm qua, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
 
Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy: Những năm gần đây, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được cải thiện. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh, mặt bằng trình độ được nâng cao. Nhận thức và đòi hỏi cao của công chúng đối với báo chí vừa đặt ra yêu cầu và thách thức mới, vừa tạo ra động lực mới cho báo chí phát triển. Nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống báo chí ngày càng được cải thiện rõ rệt... Số lượng các cơ quan báo chí và đội ngũ anh chị em làm báo đến nay tăng nhiều lần so với những năm đầu đổi mới.
 
Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các giới đồng bào; kịp thời phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những thói hư tật xấu trong xã hội; phê phán, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.
 
000638.png
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: MINH QUYẾT)
 
Bên cạnh những thành tựu, hoạt động báo chí cũng còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; còn có những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích; còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức; tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin...
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình.
 
Tổng Bí thư mong muốn anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.
 
Tổng Bí thư lưu ý: Các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.
 
Nhằm đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển, tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.
 
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã có, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước.
 
Tại Đại hội, Ban Tổ chức cho biết: Qua ba ngày làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 57 thành viên (tăng tám ủy viên so với nhiệm kỳ trước, do số lượng hội viên và số lượng tổ chức Hội đã tăng trong năm năm qua) và 11 thành viên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.
 
Tại Đại hội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí thế giới và trong nước đang đứng trước những thời cơ cũng như thách thức, đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt.
 
“Những nội dung thảo luận tại Đại hội có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam” - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
 
Theo số liệu báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, tổng số hội viên Hội Nhà báo hiện nay là 22.000 người, tăng hơn 5.000 so với đầu nhiệm kỳ.
 
* Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần X có 501 đại biểu, đại diện cho hội viên - nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về Đại hội, nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.
 
* Tham dự đại hội có 452 đại biểu được bầu từ các cấp Hội và 49 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ IX; trong đó có 389 đại biểu nam, 112 đại biểu nữ.
 
* 11 thành viên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, gồm các nhà báo: Thuận Hữu, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thế Kỷ, Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Bé, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Miên, Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lập và Nguyễn Quý Hòa.
 
Theo VĂN CHÚC (Báo Nhân Dân)