Tổng kết Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

17/07/2020 - 14:29

 - Ngày 17-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (Đề án 426) giai đoạn 2016-2020.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 426 giai đoạn 2016-2020

Sau 5 năm thực hiện đề án, toàn tỉnh đã huy động được tổng nguồn vốn đầu tư 806 tỷ đồng để xây dựng 581 cầu nông thôn (vượt 100 cầu so kế hoạch). Trong đó, các nguồn lực từ xã hội đóng góp 585 tỷ đồng (72,56%), 117.164 ngày công và hơn 1.500m2 đất để làm cầu. Nhiều địa phương đã thực hiện vượt chỉ tiêu xây dựng cầu nông thôn, như: Long Xuyên (50/23 cầu), Chợ Mới (148/99 cầu) và Thoại Sơn (79/64 cầu)...

Đặc biệt, tỉnh đã được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông thôn Việt vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện Đề án 426 tại các địa phương, như: An Phú (15 tỷ đồng), Tri Tôn (13,5 tỷ đồng), TX. Tân Châu (17 tỷ đồng), Tịnh Biên (11,5 tỷ đồng)…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đề cao tinh thần chia sẻ cộng đồng của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn. Qua đó, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ cộng đồng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội; giao Sở Giao thông – Vận tải phối hợp các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 426 giai đoạn 2020-2025; cần xem phong trào tham gia đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn là hoạt động điển hình của tỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  

THANH TIẾN