Ngày 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi ngay trên Báo An Giang Online, với kết quả nhanh, chính xác nhất.

Cách thức tra cứu: chỉ cần nhập thông tin "Họ và Tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm", để xem kết quả.

* Lưu ý:

- Điểm thi tra cứu trên Website chỉ mang tính tham khảo, điểm thi chính thức được công bố tại các Hội đồng coi thi.

- Điểm thi có giá trị -1: Thí sinh vắng thi

Hiển thị 21 - 40 trong 17692  

SBD Họ Tên Năm sinh Nơi sinh Tổng điểm UTKK Trường Văn Tiếng Anh Toán Chuyên
1010021 Lưu Minh Chuẩn 26/06/2004 Kiên Giang 0 Hiệp Xương 4.5 4 4.5
1010022 Huỳnh Văn Chủ 11/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.75 5 7.5
1010023 Trương Nguyễn Thành Công 19/02/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 1.75 6
1010024 Đoàn Chí Cường 30/04/2004 An Giang 0 Tân Hòa 3.5 2.5 3.75
1010025 Võ Công Danh 09/02/2004 An Giang 0 Phú Bình 3.25 1.5 3
1010026 Lê Thị Quyền Diệu 30/03/2004 An Giang 0 Phú Bình 2.75 3 5
1010027 Trần Thị Xuân Diệu 04/12/2003 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.25 3.25 5.75
1010028 Nguyễn Thị Thùy Dung 18/02/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 4.75 4 6.75
1010029 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/03/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5 3.25 6.25
1010030 Lý Lê Hữu Duy 23/11/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 2.5 2.75 4.25
1010031 Nguyễn Thái Bảo Duy 20/12/2004 An Giang 0 Tân Hòa 1 1.75 2.5
1010032 Nguyễn Thị Hạnh Duy 06/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 7.75 5.75 8.75
1010033 Phạm Hoàng Duy 05/09/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3 2.25 2.25
1010034 Châu Thị Kỳ Duyên 11/09/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.5 1.75 5.5
1010035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/06/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 6.5 3.5 5.75
1010036 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/10/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.5 2.75 4.25
1010037 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.5 5 5.75
1010038 Trần Thị Mỹ Duyên 12/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010039 Phạm Trường Dũ 03/08/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5 4.5 8.25
1010040 Huỳnh Thị Mỹ Dừa 01/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3 3.75 3.75

Hiển thị 21 - 40 trong 17692