Ngày 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi ngay trên Báo An Giang Online, với kết quả nhanh, chính xác nhất.

Cách thức tra cứu: chỉ cần nhập thông tin "Họ và Tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm", để xem kết quả.

* Lưu ý:

- Điểm thi tra cứu trên Website chỉ mang tính tham khảo, điểm thi chính thức được công bố tại các Hội đồng coi thi.

- Điểm thi có giá trị -1: Thí sinh vắng thi

Hiển thị 41 - 60 trong 17692  

SBD Họ Tên Năm sinh Nơi sinh Tổng điểm UTKK Trường Văn Tiếng Anh Toán Chuyên
1010041 Lê Phước Đạt 30/12/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010042 Nguyễn Thành Đạt 24/07/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 2 3.5 5
1010043 Trần Tấn Đạt 21/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3 4 4.25
1010044 Vũ Đức Đạt 06/07/2004 An Giang 0 Tân Hòa 3.5 2.25 6
1010045 Lê Trí Hải Đăng 28/03/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 2.25 4.25
1010046 Nguyễn Minh Đức 11/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.25 2 5
1010047 Phạm Thị Hồng Gấm 06/01/2004 An Giang 0 Phú Bình 6 7 7.5
1010048 Huỳnh Thị Tuyết Giang 26/11/2004 An Giang 0 Phú Bình 4.75 2.75 4.25
1010049 Mai Thị Ngọc Giàu 17/07/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 3.5 2 5
1010050 Trương Hữu Giàu 30/07/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 1.25 5.25
1010051 Lê Thị Kim Hà 29/10/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.5 3.75 5.75
1010052 Nguyễn Thanh Hào 04/07/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 4.5 1.5 5.5
1010053 Nguyễn Trí Hào 15/01/2004 An Giang 0 Tân Hòa 3.5 2.75 4
1010054 Hồ Thị Mỹ Hằng 08/12/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 6 3.5 5.25
1010055 Châu Thị Gia Hân 23/11/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.25 1.5 5
1010056 Mai Khải Hân 10/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.25 3.75 5.25
1010057 Nguyễn Văn Hậu 22/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 7 2 5.5
1010058 Trần Thị Tuyết Hên 27/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.25 3 4
1010059 Lê Chí Hiếu 03/07/2004 An Giang 0 Phú Bình 6.75 4.25 8
1010060 Trần Minh Hiếu 04/06/2004 An Giang 0 Phú Xuân 2.25 3.25 2

Hiển thị 41 - 60 trong 17692