Ngày 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi ngay trên Báo An Giang Online, với kết quả nhanh, chính xác nhất.

Cách thức tra cứu: chỉ cần nhập thông tin "Họ và Tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm", để xem kết quả.

* Lưu ý:

- Điểm thi tra cứu trên Website chỉ mang tính tham khảo, điểm thi chính thức được công bố tại các Hội đồng coi thi.

- Điểm thi có giá trị -1: Thí sinh vắng thi

Hiển thị 61 - 80 trong 17692  

SBD Họ Tên Năm sinh Nơi sinh Tổng điểm UTKK Trường Văn Tiếng Anh Toán Chuyên
1010061 Phạm Văn Hiển 24/08/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.5 4.25 5.75
1010062 Bùi Thái Hiệp 14/12/2004 An Giang 0 Tân Hòa 5 3 4.25
1010063 Huỳnh Ngọc Hoa 03/05/2004 An Giang 0 Tân Hòa 3.75 2.5 2.5
1010064 Lư Ngọc Hoa 01/06/2004 An Giang 0 Phú Bình -1 -1 -1
1010065 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 07/12/2004 An Giang 0 Phú Bình 4.5 1.5 2.25
1010066 Nguyễn Minh Hoàng 16/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.5 5.25 5.25
1010067 Nhan Huy Hoàng 01/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 2.5 3.5 3
1010068 Trần Minh Hòa 13/08/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 2.75 2.25 3
1010069 Phan Thị Hồng 06/02/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.25 3.25 4.25
1010070 Nguyễn Thị Bích Hợp 02/02/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 6 3.25 5.25
1010071 Lê Đăng Huy 15/02/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 3 5.25
1010072 Nguyễn Hữu Huy 10/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010073 Nguyễn Tấn Huy 14/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.75 6.25 8.25
1010074 Phan Quốc Huy 26/11/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3 3 4.5
1010075 Phạm Thanh Huy 09/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 1.5 1.75 2.75
1010076 Thái Nguyễn Minh Huy 19/08/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5.5 3.25 5.5
1010077 Trần Văn Huy 09/03/2003 An Giang 0 Phú Bình 5.5 2.25 4.5
1010078 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 30/08/2004 An Giang 0 Phú Bình 5 3.75 5.25
1010079 Võ Thị Mỹ Huyền 06/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.75 2.25 2.5
1010080 Đỗ Thị Như Huỳnh 26/03/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 5.75 2.5 5.25

Hiển thị 61 - 80 trong 17692