Ngày 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chính thức công bố điểm Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi ngay trên Báo An Giang Online, với kết quả nhanh, chính xác nhất.

Cách thức tra cứu: chỉ cần nhập thông tin "Họ và Tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm", để xem kết quả.

* Lưu ý:

- Điểm thi tra cứu trên Website chỉ mang tính tham khảo, điểm thi chính thức được công bố tại các Hội đồng coi thi.

- Điểm thi có giá trị -1: Thí sinh vắng thi

Hiển thị 81 - 100 trong 17692  

SBD Họ Tên Năm sinh Nơi sinh Tổng điểm UTKK Trường Văn Tiếng Anh Toán Chuyên
1010081 Nguyễn Ngọc Diễm Huỳnh 09/08/2004 An Giang 0 Nguyễn Kim Nha 7.25 4.25 5.75
1010082 Trần Minh Hùng 20/06/2004 An Giang 0 Tân Hòa 4.25 2.75 4.5
1010083 Đặng Phước Hữu 19/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 1.5 1.5 1.25
1010084 Nguyễn Văn Kha 02/03/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.25 2 3.75
1010085 Lê Nguyễn Trọng Khang 26/12/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 3.5 5.25 4.25
1010086 Nguyễn Minh Khang 11/10/2004 An Giang 0 Tân Hòa 2.25 2.25 4.25
1010087 Phạm Điền Khang 27/11/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 1.25 2 2.75
1010088 Trần Vĩ Khang 06/06/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông -1 -1 -1
1010089 Võ Trọng Khang 22/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.25 1.75 4.25
1010090 Nguyễn Quốc Khanh 11/07/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.5 5.75 7.75
1010091 Nguyễn Minh Khá 18/07/2004 An Giang 0 Phú Bình 5.75 6 7
1010092 Nguyễn Trần Khả 04/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 2.75 1.5 3.5
1010093 Nguyễn Đăng Khoa 27/12/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 1.75 2 1.5
1010094 Trần Đăng Khoa 21/11/2004 An Giang 0 Phú Bình 3 2.25 2.25
1010095 Lê Gia Kiện 09/09/2004 An Giang 0 Phú Bình 4.25 6 6.25
1010096 Bùi Quốc Kiệt 20/10/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.75 3.25 4.5
1010097 Dương Tấn Kiệt 06/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 5 4.5 7.25
1010099 Nguyễn Quốc Kiệt 05/01/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.5 2 5
1010100 Nguyễn Tấn Kiệt 19/04/2004 An Giang 0 Bình Thạnh Đông 4.25 3 4
1010101 Phạm Quốc Kiệt 06/05/2004 An Giang 0 Hiệp Xương 3.25 3.75 4.25

Hiển thị 81 - 100 trong 17692