Tri Tôn, Châu Thành: Tổ chức bầu cử Trưởng, Phó trưởng khóm, ấp

10/03/2015 - 00:30
A A

(AGO) - Ngày 9-3, đồng loạt 79 khóm, ấp của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn đã tổ chức bầu cử Trưởng, Phó trưởng khóm, ấp (nhiệm kỳ 2015 – 2017). 83 tổ bầu cử được đặt tại các ban khóm, ấp và chùa Khmer để 33.155 hộ cử tri đi bầu (40% hộ Khmer). Trong tổng số 395 ứng cử viên, có 158 người ứng cử Trưởng khóm, ấp; 237 người ứng cử Phó trưởng khóm, ấp. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, thời gian và luật định, các xã, thị trấn đã tổ chức 3 lần hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên được niêm yết tại văn phòng khóm, ấp và thông báo trên hệ thống truyền thanh.

55t2.jpg

Cử tri đi bầu Trưởng, Phó trưởng ấp tại ấp Tân Thành (xã Vĩnh Thành) . ẢNH TRUNG HIẾU

*Trên 39.000 cử tri Châu Thành tham gia bầu cử Trưởng, Phó trưởng ấp, khóm, đạt tỷ lệ trên 97%. Trong đó, các địa phương có số cử tri đi bầu cao là: An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, An Hòa, Vĩnh Hanh… Toàn huyện Châu Thành có 128 người ứng cử chức danh Trưởng ấp, 192 người ứng cử chức danh Phó trưởng ấp.

N.C – T.H