Triển khai Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục

15/07/2019 - 07:51

 - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019, sẽ bắt đầu từ ngày 1-8 đến 1-9, trong đó cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 12 đến 25-8.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về công tác giáo dục. Tăng cường trách nhiệm của ả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc cùng tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế học sinh bỏ học. Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phối hợp chăm lo, tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đảm bảo mọi học sinh có nhu cầu học tập đều được đến trường. Phối hợp xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

HỮU HUYNH