Tịnh Biên

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg vàng qua biên giới