Trường hợp nào Tòa án trả đơn khởi kiện?

30/09/2015 - 05:25
A A

(AGO) - Hỏi: Một người có đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án trả đơn vì cho rằng đương sự không đủ điều kiện khởi kiện. Xin cho biết, trường hợp nào Tòa án trả đơn khởi kiện của công dân? 

BÙI VĂN TUẤN (ấp Đông Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên)

Trả lời:

Theo Điều 168 Bộ luật Tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011).

1. Tòa án trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

a) Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

b) Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn xin ly hôn, xin thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, xin thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu do chưa đủ điều kiện khởi kiện;

c) Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 2, Điều 171 của Bộ luật này, mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp có trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng;

d) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện;

đ) Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

2. Khi trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Tòa án phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gởi cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)