Vậy mà chồng than khổ

08/12/2017 - 18:15
A A

Một bà vợ đến thăm người chồng đang bị ngồi tù.

 
2-6104-1445509263-1.jpg
 
Sau khi nói chuyện với chồng xong người vợ đến gặp người quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
 
- Tại sao các ông lại bắt chồng tôi làm việc nặng nhọc như thế cơ chứ?
 
Viên quản tù kinh ngạc:
 
- Bà nói sao? Các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.
 
- Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?
 
- !?!
 
Theo THẦN KỲ (VnExpress)