Dấu ấn hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi An Giang

Phóng sự 15-08-2017
(AGO) - 5 năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt quá khó khăn, tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012- 2017) đề ra. Từ đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Gửi