Long Xuyên - 20 năm với những dấu ấn đáng tự hào

Phóng sự 19-08-2019

 - Nằm bên dòng sông Hậu, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trải qua 230 năm hình thành và phát triển, người dân vùng đất Long xuyên đã phát huy truyền thống con Lạc, cháu Hồng; cần cù trong lao động, sản xuất; anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; lao động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.

Gửi