Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phóng sự 22-04-2019

 - TP. Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của An Giang, là đô thị cấp vùng thuộc hệ thống đô thị quốc gia. Những năm qua, được sự hỗ trợ của tỉnh, TP. Long Xuyên không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Gửi