Nông thôn mới ở Mỹ Hòa Hưng

Phóng sự 13-08-2018

 - Những ngày này, về thăm lại cù lao ông Hổ xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mỹ Hòa Hưng bình dị ngày nào,  nay đã khoác lên mình màu áo mới, với những tuyến đường nhựa thẳng tấp, nối liền xóm, ấp; đời sống dân quê khấm khá hơn nhờ những mô hình làm ăn hiệu quả. Đó là kết quả đạt được nhờ sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân Mỹ Hòa Hưng trong xây dựng thôn mới.

Gửi