Xã Vĩnh Chánh: Người chăn nuôi được hỗ trợ xây hầm biogas

14/04/2013 - 15:43
A A

Các hộ chăn nuôi heo với số lượng lớn ở xã Vĩnh Chánh (Thoại Sơn) vừa thiết kế xây dựng hầm biogas theo khuyến cáo của địa phương. Việc xây dựng hầm biogas nhằm tạo nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Các hộ chăn nuôi heo với số lượng lớn ở xã Vĩnh Chánh (Thoại Sơn) vừa thiết kế xây dựng hầm biogas theo khuyến cáo của địa phương. Việc xây dựng hầm biogas nhằm tạo nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mỗi hộ thực hiện mô hình được hỗ trợ trên 1,5 triệu đồng và được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 4 triệu đồng trong thời gian 4 năm.

N.R