Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em

25/11/2016 - 01:00
A A

(AGO) - Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái, là một trong những vi phạm nghiêm trọng tới quyền con người đã được pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Đây là nguy cơ phá vỡ sự ổn định, bền vững của gia đình và trật tự an toàn xã hội. Việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là mối quan tâm của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. 

Theo số liệu thống kê của Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), từ năm 2011 đến năm 2015, cả nước xảy ra 157.859 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), trong đó 117.206 trường hợp nạn nhân là phụ nữ, chiếm 74,24%, 17.586 vụ nạn nhân là trẻ em, chiếm 11,14% và 14.017 vụ nạn nhân là người cao tuổi, chiếm 8,91%. Số liệu nghiên cứu quốc gia về BLGĐ đối với phụ nữ Việt Nam do Tổng cục Thống kê và Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam công bố năm 2010 cũng cho thấy: 58% số phụ nữ cho biết đã từng chịu 1 trong 3 hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục trong đời; 50% nạn nhân cam chịu tình trạng bạo lực; 87% số nạn nhân chưa từng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo lực đối với phụ nữ là do sự bất bình đẳng về giới và nhận thức sai lệch về bình đẳng giới. BLGĐ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình, xã hội và nền kinh tế quốc dân. Việc xóa bỏ BLGĐ không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội và mọi người dân.
 
03-t3.JPG
 
Phát huy vai trò nam giới trong đấu tranh phòng, chống BLGĐ
 
Luật Phòng, chống BLGĐ đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21-12-2007 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2008. Chính phủ còn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện và triển khai để Luật Phòng, chống BLGĐ đi vào cuộc sống. 

Ở An Giang, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống BLGĐ luôn được các cấp, ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Kết quả thực hiện cho thấy, thông qua hình thức tuyên truyền phong phú, phổ biến pháp luật thường xuyên, nhất là việc lồng ghép nội dung sinh hoạt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã giúp người dân chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò gia đình. Từ đó, tiêu chí xây dựng gia đình ít con, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... được Nhân dân hưởng ứng tích cực. 

Cuối năm 2015, toàn tỉnh có 888 khu dân cư triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 870/888 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa, 67/156 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới; có 486.320 gia đình văn hóa (chiếm 90,6%), trong đó 120.000 gia đình văn hóa tiêu biểu và 1.474/1.570 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Với sự nỗ lực của toàn xã hội, số vụ BLGĐ giảm dần theo từng năm (năm 2014 là 261 vụ, năm 2015 là 224 vụ, giảm 37 vụ so năm 2014, trong 6 tháng đầu năm 2016 là 70 vụ). 
 
Ngày 13-7-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND để triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. Với thông điệp “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới mục tiêu xóa bỏ BLGĐ.
 
Qua thống kê cho thấy, đối tượng gây ra BLGĐ chủ yếu là nam giới (năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 224 vụ BLGĐ thì có 214 vụ do nam giới gây ra; trong 6 tháng đầu năm 2016 xảy ra 70 vụ, thì 67 vụ do nam giới gây ra). Nam giới là nguyên nhân chủ yếu của BLGĐ thì họ phải là một phần quan trọng trong thực thi các giải pháp. Nếu nam giới không vào cuộc, không được tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thì vấn đề BLGĐ khó xóa bỏ.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH