Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ 1-6 đến 30-6-2018

05/07/2018 - 09:02

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ 1-6 đến 30-6-2018

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS
tiếp nhận

Tổng số HS
 trả đúng hạn
(tỷ lệ)

Tổng số HS trả
trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

19

19 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

622

613 (98,55%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

370

370 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

152

89 (58,6%)

0

5

Sở Công thương

855

820 (95,9%)

0

6

Sở Xây dựng

16

8 (50%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

24

24 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

68

68 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.898

2.337 (80,6%)

0

10

Sở Ngoại vụ

2

2 (100%)

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

21

18 (85,71%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

9

7 (77,78%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

19.953

19.953 (100%)

0

14

Sở Tài chính

80

80 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

76

64 (84%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

41.442

40.681 (98,2%)

1 (0,002%)

17

Sở Tư pháp

4

4 (100%)

0

18

Sở Y tế

289

289 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.536

1.536 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

11

11 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

55

55 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

90

90 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

243

243 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.848

2.954 (76,77%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

8

8 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

242

242 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

222

205 (92,34%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

23

23 (100%)

0

Phòng Tư pháp

48

48 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

63

63 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.169

1.169 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

48

48 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

111

111 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

73

73 (100%)

0

Phòng Kinh tế

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

599

599 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

47

47 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

927

927 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

197

197 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

42

42 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

118

118 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

 557

557 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

82

82 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.335

1.040 (77,9%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

24

24 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

32

29 (90,6%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

45

45 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

89

89 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.190

 1.636 (74,7%)

13 (0,79%)

Phòng LĐ-TB&XH

106

106 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

453

453 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

21

21 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

15

15 (100%)

0

Phòng Tư pháp

155

155 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

83

83 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

118

118 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.268

1.239 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

143

143 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

20 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

288

288 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

42

 42 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

136

136 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.985

 1.430 (72%)

6 (0,4% )

Phòng LĐ-TB&XH

202

 202 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

91

 91(100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

37

  29 (78,38%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

 4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

275

 275 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

65

65 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.140

2.140 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

168

168 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

170

170 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

43

43 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

690

690 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

47

47 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

58

58 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

775

341 (44%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

55

55 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

76

76 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

148

148 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

46

46 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

197

37 (18,7%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.841

1.597 (80,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

251

251 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

5

5 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

33

33 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

338

338 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

946

946 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

140

140 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

270

270 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Nguyễn Thị Nhành

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

13-4-2018

28-5-2018

11-6-2018

14

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gửi TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh BHYT

2

Bùi Văn Nam

30a

28-3-2018

25-5-2018

31-5-2018

6

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND TTML Công khai trễ

3

Huỳnh Công Trí

28a

26-3-2018

23-5-2018

5-6-2018

13

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật sai sót kỹ thuật

4

Lê Quang Tổng

30a

7-4-2018

5-6-2018

6-6-2018

1

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến An Công khai trễ

5

Nguyễn Văn Toàn

28a

28-3-2018

25-5-2018

6-6-2018

12

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật Sai sót kỹ thuật

6

Nguyễn Văn Tẻn

28a

1-12-2017

7-6-2018

15-6-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành Công khai trễ

7

Nguyễn Phú Hữu

28a

19-3-2018

5-6-2018

20-6-2018

15

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành Công khai trễ

8

Nguyễn Thị Kim Loan

53a

19-6-2018

25-6-2018

28-6-2018

4

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký, Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

9

Nguyễn Văn Ý

53a

19-6-2018

25-6-2018

28-6-2018

4

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký, Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

10

Hồ Văn Mới

53a

6-6-2018

12-6-2018

28-6-2018

13

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

11

Bùi Văn Thuận

53a

24-5-2018

30-5-2018

15-6-2018

13

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

12

Nguyễn Văn Dự

48b

25-5-2018

7-6-2018

12-6-2018

4

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký trễ do bổ sung giấy tờ liên quan HS

13

Huỳnh Thị Khắc Hạnh

53a

25-5-2018

31-5-2018

15-6-2018

12

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

14

Nguyễn Văn Đèo

53a

31-5-2018

7-6-2018

11-6-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký, Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

15

Đoàn Thanh Tùng

28a

4-1-2018

29-5-2018

11-6-2018

10

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ đất giáp ranh)

16

Trần Văn Tương

28a

5-4-2018

4-6-2018

8-6-2018

5

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ đất giáp ranh)

17

Nguyễn Hữu Nghị

28a

23-2-2018

15-6-2018

19-6-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ đất giáp ranh)

18

Võ Thành Hảo

28a

20-3-2018

4-6-2018

5-6-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ đất giáp ranh)

19

Trần Văn Trọng

30a

4-4-2018

18-6-2018

19-6-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ đất giáp ranh)

20

Nguyễn Văn Chiến

53a

12-6-2018

18-6-2018

19-6-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

Trong tháng 6-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 1 HS trễ hạn của doanh nghiệp (có thống kê). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 6 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 13 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)